Kori Wielkie Szczęście

Imię w rodowodzie: Kori Wielkie Szczęście

Imię wołane: Inari

Data urodzenia: 1.01.2017

Badania:

OCZY PRAWIDŁOWE

DYSPLAZJA HD A (suka wolna od dysplazji)

Genotyp: AyAt

RZEPKI PRAWIDŁOWE

Inari jest otwartą, chętną do współpracy suczką o bardzo łagodnym charakterze.