Podróże pociągiem

O czym należy pamiętać, kiedy wybieramy się w dalszą podróż pociągiem z naszym pupilem?

Zabieramy:
– wodę dla psa razem z miską
– aktualne zaświadczenie dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie
– kaganiec
– koc
– transporter (opcjonalnie)

Bilet dla psa kosztuje około 15 zł.

Co mówi regulamin PKP odnośnie przewozu zwierząt?


§28. Przewóz zwierząt

Podróżny może przewieźć pod swoją opieką bezpłatnie, w ramach bagażu podręcznego – małe zwierzęta domowe (w tym psy), jeżeli nie są one uciążliwe dla współpodróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu itp.). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednich pojemnikach (klatkach, pudłach, koszach itp.), zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody osobom lub mieniu i umieszczone w miejscu przeznaczonym na bagaż podręczny

Pełnoletni Podróżny może przewieźć odpłatnie, pod swoją opieką jednego psa, który nie jest umieszczony w pojemniku pod warunkiem, że:
1) pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec, z zastrzeżeniem §26 ust. 21;
2) posiada ważny bilet na przewóz psa, z wyjątkiem psów przewodników oraz aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.

W wagonach z miejscami do siedzenia, przewóz zwierząt uzależniony jest od zgody współpodróżnych. Zgoda ta nie jest wymagana w przypadku przewozu zwierząt w wagonach bezprzedziałowych.

Zwierzęta nie mogą przebywać:
1) w wagonach gastronomicznych – z wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących;
2) na miejscu do siedzenia;
3) na miejscu sypialnym;
4) na miejscu do leżenia.

Jeżeli jedziemy z psem bez transportera to polecam zakupić w bilet miesiąc wcześniej, wybrać miejsce siedzące w wagonie bezprzedziałowym zaraz przy wejściu (jest tam dużo wolnej przestrzeni).
Dodaj komentarz